Školní jídelna - základní informace | 5. mateřská škola Plzeň

Školní jídelna - základní informace

Placení stravného

Na začátku školního roku – tj. v září se vybírá ZÁLOHA na stravné ve výši 1.500,- Kč

Z této zálohy je hrazeno stravné za měsíc červen (poslední měsíc školního roku). Rozdíl mezi skutečností a zálohou je vrácen rodičům po vyúčtování na osobní účty.

PLACENÍ STRAVNÉHO za každý měsíc probíhá na naší MŠ formou inkas z účtů zákonných zástupců.

Rodičům je strhnuta částka v hodnotě projedených obědů vypočítaná vedoucí ŠJ v prvním týdnu následujícího měsíce inkasní formou.

V případě zamítnutí platby nebo nezaplacení hotově jsou rodiče na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k úhradě dlužné částky. Pokud tak neučiní, je na platbu použita ZÁLOHA NA STRAVNÉ a dítě odhlášeno ze stravování.

MENCLOVÁ Alena
vedoucí ŠJ

Normativ stravného

dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, platný od 1.9.2021

STRÁVNÍCI 3 - 6 let

Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 11,- Kč
Nápoje 6,- Kč

C E L K E M  52,- Kč

STRÁVNÍCI 7 - 10 let

Přesnídávka 13,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 12,- Kč

Nápoje 6,-

C E L K E M  59,- Kč

 

NORMATIV stravného = CENA stravného
Pitný režim zajištěn po celý den.

 

Školkové účty:

Placení stravného i školného za každý měsíc probíhá na naší MŠ formou inkas z účtů zákonných zástupců.

Stravné: Pokud neprojde inkasní platba, rodič musí platbu uhradit v hotovosti, lze poslat na číslo účtu: 12938311/0100 (do poznámky jméno dítěte)

Školné je od 1.9.2023: 418,- Kč, pokud inkasní platba neprojde, uhradí rodič částku v hotovosti, lze poslat na číslo účtu: 543 37 311/0100
(do poznámky jméno dítěte)

 
 

5. mateřská škola

Zelenohorská 25, 326 00 Plzeň

mobil: +420 722 513 537
email: skola@ms5.plzen-edu.cz

Všechny kontakty