Školní jídelna - základní informace | 5. mateřská škola Plzeň

Školní jídelna - základní informace

Placení stravného

Na začátku školního roku – tj. v září se vybírá ZÁLOHA na stravné ve výši 1.000,- Kč

Z této zálohy je hrazeno stravné za měsíc červen (poslední měsíc školního roku). Rozdíl mezi skutečností a zálohou je vrácen rodičům po vyúčtování na osobní účty.

PLACENÍ STRAVNÉHO za každý měsíc probíhá na naší MŠ formou inkas z účtů zákonných zástupců.

Rodičům je strhnuta částka v hodnotě projedených obědů vypočítaná vedoucí ŠJ v prvním týdnu následujícího měsíce inkasní formou.

V případě zamítnutí platby nebo nezaplacení hotově jsou rodiče na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k úhradě dlužné částky. Pokud tak neučiní, je na platbu použita ZÁLOHA NA STRAVNÉ a dítě odhlášeno ze stravování.

MENCLOVÁ Alena
vedoucí ŠJ

Normativ stravného

dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, platný od 1.1.2012

STRÁVNÍCI 3 - 6 let

Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 19,- Kč
Svačina 7,- Kč
Nápoje 4,- Kč

C E L K E M 37,- Kč

STRÁVNÍCI 7 - 10 let

Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 23,- Kč
Svačina 9,- Kč

C E L K E M 41,- Kč

NORMATIV stravného = CENA stravného
Pitný režim zajištěn po celý den.

 
 

5. mateřská škola

Zelenohorská 25, 326 00 Plzeň

mobil: +420 722 513 537
email: skola@ms5.plzen-edu.cz

Všechny kontakty