Informace pro rodiče | 5. mateřská škola Plzeň

Informace pro rodiče


Mobil: 722 513 537 (možno i SMS do 8:00 hod.)

Provoz školy: 6:00 - 16:30 hod

 • V 8,00 se provádí uzavírka stravování, proto je nutné, aby bylo dítě přítomno ve třídě.
 • Po domluvě s učitelkou může dítě přijít do školky i později. Je třeba to nahlásit den předem telefonicky, nebo do 8.00 hodin toho dne, jinak se počítá do docházky.
 • Máte-li zájem vyzvednout si své dítě po obědě, provedete ráno záznam do sešitu na docházku.
 • Rodiče zdravé děti osobně předávají p. učitelce a osobně ve třídě vyzvedávají (též zmocněná osoba).
 • 1 x za měsíc Vám vydá paní učitelka nebo paní školnice povlečení, které vyperete a přinesete zpět.
 • Změny kontaktních telefonních čísel je nutné ihned oznámit ve třídě během roku.
 • Všechny poplatky se hradí z inkasa rodiče nebo v hotovosti (1 týden v měsíci), vše musí být uhrazeno nejpozději do 15-tého v měsíci (rodiče zajistí dostatečnou finanční rezervu na svém účtu).
 • Alergie, doporučení lékaře a podobně nahlaste p. uč. ve třídě.
 • Denně jste v kontaktu s učitelkami vašeho dítěte, konzultujte, sledujte práci svých dětí ve třídách a v šatnách.
 • Sledujte nástěnku v šatně a web MŠ – akce třídy a školy.
 • Vyzvedávání dětí: 12:30 - 13:00 hod. po obědě,  od 14:30 po odpolední svačině, jinak dle předchozí domluvy

Do MŠ potřebují děti:

 • Do třídy lehké tepláčky, tričko, povlečení na dětskou postýlku+prostěradlo,
 • Zubní kartáček a pastu - podepsané
 • Na ven – tepláková souprava, vhodnou obuv, holínky - podepsané

Školné od 1. 9. 2021: 367,- Kč

724 147 448 (mobil. tel. ředitelka Bc. Renáta Soukupová)

mail: soukupovare@ms5.plzen-edu.cz

        skola@ms5.plzen-edu.cz

 

Školkové účty

Povinné měsíční platby od rodičů:

 

 

PLACENÍ STRAVNÉHO i ŠKOLNÉHO za každý měsíc probíhá na naší MŠ formou inkas z účtů zákonných zástupců.

 

Stravné: Pokud neprojde inkasní platba, rodič musí platbu uhradit v hotovosti, lze poslat na číslo účtu: 129 38 311/0100 (do poznámky jméno dítěte)

 

Školné od 1. 9. 2021: 396,- Kč, pokud inkasní platba neprojde, uhradí rodič částku v hotovosti, lze poslat na č. ú.: 543 37 311/0100 (do poznámky jméno dítěte)

 


   

10 dobrých rad pro nástup do školky

  

a

Co by mělo Vaše dítě zvládat před nástupem do MŠ

 

 

 

 
 

5. mateřská škola

Zelenohorská 25, 326 00 Plzeň

mobil: +420 722 513 537
email: skola@ms5.plzen-edu.cz

Všechny kontakty