Provoz školky | 5. mateřská škola Plzeň

Provoz školky

Provoz MŠ 6:00 - 16:30 hod.

Omlouvání dětí:

 

Omlouvání dětí do 8:00 hod. , na následující dny kdykoliv v průběhu dne.

Nepřítomnost dítěte delší 14-ti dnů musí rodiče oznámit písemně.

 

Mobilní telefony-čísla na omlouvání dětí a komunikaci s učitelkami:

 

I. Třída: 601 161 129

II. Třída: 601 161 130

III. Třída: 601 161 132

IV. Třída: 601 161 133

V. Třída: 722 183 462


e-mail: soukupovare@ms5.plzen-edu.cz   nebo    skola@ms5.plzen-edu.cz

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě osobně převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět osobně rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat osobou starší 15-ti let, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři ( Zplnomocnění ) vedení MŠ.Režim dne v MŠ:

 

6:00 - 7:00scházení dětí ve 2.třídě
7:00 - 9:00volná hra ve třídách, 8:00 hod. zápis docházky dětí
9:00 - 9:20průběžná svačina
9:20 - 10:30řízená činnost,spontální a pohybové aktivity dětí...
10:30 - 11:45pobyt venku
12:00 - 12:30oběd
12:30 - 13:00odchod dětí domů, příprava na odpočinek
13:00 - 14:15odpočinek dětí a hygiena
14:15 - 14:35odpolední svačina
14:35 - 15:50

volná hra, pobyt dětí na zahradě, rozcházení dětí

16:00 - 16:30volná hra dětí ve 2.třídě ( venku) , rozcházení dětí

 

Pitný režim probíhá celý den, důsledně dodržujeme!!!