Zápisy na školní rok 2014-2015 | 5. mateřská škola Plzeň

Zápisy na školní rok 2014-2015

ZÁPISY NA ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015

Od 11. 3. 2014 si rodiče mohou vyzvednout přihlášku do MŠ nebo vyplnění přihlášku na webových stránkách www.mszapis.plzen.eu .
Ve dnech zápisů vytištěnou elektronickou přihlášku předají ředitelce MŠ spolu s dalšími doklady (viz níže). K zápisu je nutné přijít s dítětem.

 

Zápis do 5. MŠ:

26. a 27. 3. 2014 od 14hod. do 17hod.

K zápisu si přineste:
rodný list dítěte
řádně elektronicky vyplněnou a vytištěnou žádost s podpisy obou rodičů a s potvrzením od lékaře + potvrzení o řádném očkování
občanský průkaz pro kontrolu totožnosti rodičů
doklad o trvalém pobytu dítěte, popř. nájemní smlouvu
cizinci - oprávnění k pobytu
potvrzení o zaměstnání od obou rodičů