Zápisy dětí na školní rok 2015/2016 | 5. mateřská škola Plzeň

Zápisy dětí na školní rok 2015/2016

Informace k zápisu do 5. MŠ pro školní rok 2015-2016

Zápisy – vyplnění přihlášky probíhá jen elektronicky

od 16. 3. 2015 do 24. 3. 2015 na www.mszapis.plzen.eu

Rodič si vyplněnou přihlášku vytiskne, doplní potvrzení lékaře a spolu s dítětem osobně předá v den zápisu do 5. MŠ

25. 3. 2015 nebo 26. 3. 2015 v době od 14h do 17h.

(s sebou přihlášku, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz (OP) zákonného zástupce, pokud není v OP zapsáno bydliště doložíte kopii nájemní smlouvy nebo dokladem o bydlišti)

Přijímací řízení bude ukončeno do 20. 4. 2015