Zápis do 5. MŠ | 5. mateřská škola Plzeň

Zápis do 5. MŠ

INFORMACE : ZÁPIS DO 5. MATEŘSKÉ ŠKOLY

Elektronické vyplňování bude probíhat na adrese https://mszapis.plzen-edu.cz v termínu od 5.4. do 7.5.202

Možné způsoby podání žádosti (je potřeba odeslat tak, aby byla doručena 4.5.2021 až 7.5.2021, správní řízení o přijetí může být zahájeno nejdříve 4.5.2021): 

  • do datové schránky školy 422mwgh (žádost doručena ihned)
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (žádost doručena ihned)
  • poštou (rozhodující je den podání na poštu)
  • osobní podání žádosti, můžete učinit vhozením do schránky školy ve dnech 4.,5.,6.5.2021  6.30 -16.00 hod. a 7.5.2021 6.30-12.00 hod.
  • lze se objednat k osobnímu předání v MŠ prostřednictvím rezervačního systému na https://mszapis.plzen-edu.cz

4. 5. 2021  9.00 – 12.00

5. 5. 2021  9.00 – 12.00

6. 5. 2021 12.20 – 15.30

7. 5. 2021  9.00 – 12.00

Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení očkování, kopii rodného listu dítěte, doklad o trvalém bydlišti

V případě dotazů se obracejte na ředitelku  MŠ Bc. Renátu Soukupovou, mob. tel. 724 147 488, e-mailová adresa skola@ms5.plzen-edu.cz

Veškeré podrobnosti k zápisům naleznete na https://mszapis.plzen-edu.cz

Kritéria pro přijetí naleznete zde https://mszapis.plzen-edu.cz/kriteria-rizeni

 

 

 

Bc. Renáta Soukupová

Zelenohorská 25

326 00  Plzeň

IČo 709 406 73

Mail: soukupovare@ms5.plzen-edu.cz

Tel: 724 147 488