Seznam přijatých dětí | 5. mateřská škola Plzeň

Seznam přijatých dětí

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

 

Dne 29. 4. 2014 se koná schůzka s rodiči nově přijatých dětí pro školní rok 2014/2015 ve třídě Cvrčků od 15.30hod. v 5. mateřské škole Zelenohorská 25.

Program:

Předání potvrzených evidenčních listů dětí

Přihlášky ke stavování

Souhlasy k inkasním platbám na školné a stravné – aktivní od 1.9.2014

Diskuze s rodiči