Provozní doba mateřské školy | 5. mateřská škola Plzeň

Provozní doba mateřské školy

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, v rámci zlepšování kvality naší mateřské školy, bude upravena od 1. 9. 2019 provozní doba naší školy. Mateřská škola bude otevřena denně 10,5 hodin.
6.00 h – 16.30 h

Žádáme rodiče o předávání dětí do 8.00h osobně učitelkám na třídu.

Též vyzvedávejte prosím své děti z MŠ včas, školka se v 16.30 uzamkne.

Dále budeme dbát na to, aby se paní učitelky na třídě co nejvíce překrývaly a byla tak zajištěna co nejkvalitnější výchovně-vzdělávací práce s dětmi a zároveň i jejich bezpečnost.

Pro následující školní roky 2019 – 2021 bude nově v MŠ pracovat školní asistent a speciální pedagog, kteří pomohou s kvalitní přípravou dětí na ZŠ.