Prázdninový provoz | 5. mateřská škola Plzeň

Prázdninový provoz

 

OZNÁMENÍ:

Podle vyhlášky 14/2005 Sb.., o předškolním vzdělávání, § 3 organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu, odst.2,
bude 5. mateřská škola uzavřena v době od 1.7. do 31. 8. 2014.

Prázdninový provoz v měsíci červenci bude zajišťovat:

89. MŠ
Habrová 8, Plzeň


Prázdninový provoz v měsíci srpnu bude zajišťovat:

 23. MŠ
Topolová 3, Plzeň

Prázdninový provoz je určen pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost zajištění hlídání dětí. Rodiče budou platit úhradu za předškolní vzdělávání na naší mateřské škole. (informace o platbě, provozu atd. obdrží rodiče přihlášených dětí začátkem května)

Požadavky na umístění dětí do MŠ (přehled žadatelů)
vyplňte do 16. 5. 2014.