Prázdninový provoz | 5. mateřská škola Plzeň

Prázdninový provoz

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – INFORMACE PRO RODIČE


OZNÁMENÍ:

Podle vyhlášky 14/2005 Sb.., o předškolním vzdělávání, § 3 organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu, odst.2,
bude 5. mateřská škola uzavřena v době od 22. 7. do 16. 8. 2019.

Prázdninový provoz v měsíci červenci bude v 5. MŠ pouze pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nebudou čerpat dovolenou
otevřeno bude v MŠ: 1. 7. – 19. 7. 2019

Prázdninový provoz v měsíci srpnu bude v 5. MŠ pouze pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nebudou čerpat dovolenou
29. 8. a 30. 8. 2019 bude MŠ z provozních důvodů uzavřena
otevřeno bude v MŠ : 19. 8. – 28. 8. 2019

(v průběhu dubna až do 15. 5. 2019 zapíší rodiče zodpovědně děti k prázdninové docházce do archu na stole před šatnami)

V době od 22. 7. 2019 do 16. 8. 2019 není provoz v žádné slovanské MŠ.
………………………………………………………………………….

Rodiče budou platit úhradu za předškolní vzdělávání na naší mateřské škole v hotovosti v průběhu června nejpozději do 14. 6. 2019.
Platby za školné se v případě odhlášení dítěte nevrací, za stravné bude provedeno vyúčtování v září 2019.