Potvrzování formulářů k OČR | 5. mateřská škola Plzeň

Potvrzování formulářů k OČR

Potvrzování formuláře k OČR v případě uzavření třídy případně celé MŠ.

 

(kdy formulář vystavuje ředitelka MŠ a kdy jej vystavuje ošetřující dětský lékař)

 

Vyjádření tiskové mluvčí České správy sociálního zabezpečení -  metodika ČSSZ k řešení této záležitosti: informace ze dne 2.3.2021

 

Ředitel/ka MŠ rozhodne na základě pokynu KHS o uzavření třídy případně celé MŠ. U rodičů dětí pak následují dvě možnosti pro čerpání ošetřovného:

 

1)   Dítě, kterému byla nařízena karanténa (vytrasované od KHS) – je vystaveno rozhodnutí o potřebě péče z důvodu karantény – vystavuje KHS nebo ošetřující lékař – ošetřovné z důvodu nařízení karantény

 

2)   Dítě, které nebylo vytrasováno a není mu nařízena karanténa avšak není mu umožněna docházka z důvodu uzavření třídy, příp. MŠ – rodič vyplní Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Tuto žádost nevystavuje MŠ.

      Rodič sám vyplní tiskopis viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m - v části A tohoto tiskopisu sám rodič uvede veškeré informace o školském zařízení a je to považováno za „čestné prohlášení“ a školské zařízení tedy nemusí nic na tiskopise potvrzovat (ani jej nevystavuje).

     Prakticky to tedy funguje tak, že rodič si na ePortále ČSSZ stáhne tento tiskopis, sám si jej vyplní a podepíše a následně předá svému zaměstnavateli.

 

Ze strany ředitele/ky MŠ je v dané situaci a dle pokynů KHS možné rozhodnout o omezení provozu MŠ buď uzavřením celé MŠ nebo její části (třídy). MŠ v případě uzavření nepotvrzuje formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)“, pouze rodičům dětí oznámí rozhodnutí o uzavření a důvod, který pro toto uzavření vedl. Rodič pak sám uvede informace o uzavření MŠ a jeho důvodu na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.