Platba za solnou jeskyni | 5. mateřská škola Plzeň

Platba za solnou jeskyni

Platba za solnou jeskyni ve výši 915,- Kč se bude vybírat 15.10.2013 po celý den ve 4.třídě.