Platba - Bruslení | 5. mateřská škola Plzeň

Platba - Bruslení

Platba - bruslení

Částku 1280,- Kč za bruslení na 1. pololetí zasílejte

na č.ú.  54337311/0100.

Do poznámky napište: Jméno dítěte + bruslení

Platbu zasílejte nejdéle do 14.10. 2022

Děkujeme!!!