Opatření proti Covid19 | 5. mateřská škola Plzeň

Opatření proti Covid19

Vážení rodiče,

 

Obracím se na Vás s žádostí, abyste dodržovali pro bezpečnost dětí i našich zaměstnanců následující opatření:

 

Vstupujte do MŠ pouze v roušce

Při vstupu použijte dezinfekci rukou (rodiče i děti)

Dodržujte 2m vzdálenosti, v šatnách se nezdržujte ve více osobách

V šatnách zkraťte dobu oblékání na minimum, veďte děti k rychlému klidnému převlékání

Do tříd nevstupujte, děti předávejte u dveří tříd

Nevstupujte do MŠ s příznaky onemocnění

 

Vždy prosím nahlaste telefonicky nebo mailem:

 

Omluvení dítěte z důvodu onemocnění COVID

Omluvení dítěte z důvodu karantény v rodině

 

Dodržováním těchto opatření přispějte k normálnímu chodu školy bez omezování.

 

………………….

Máte-li možnost, vyzvednout dítě po obědě, přispějete tak ke zlepšení podmínek a vytvoření většího prostoru pro odpočinek dětí.

Nyní chodí do MŠ cca 97 dětí a ve třídách odpočívá zpravidla více než 20 dětí.

………………….

 

Děkuji

 

 

Bc. Renáta Soukupová

Zelenohorská 25

326 00  Plzeň

IČo 709 406 73

Mail: soukupovare@ms5.plzen-edu.cz

Tel: 724 147 488