Kritéria přijímacího řízení | 5. mateřská škola Plzeň

Kritéria přijímacího řízení

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2015/2016 v souvislosti s využitím aplikace el. podpory zápisů do MŠDo mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 12. 2012 bez ohledu na konečné pořadí dítěte v mateřské škole. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy od ledna 2016.Bydliště dítěte (max. 1200 bodů)Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu nebo originálem nájemní smlouvy.

 1. Místo trvalého pobytu nebo bydliště dítěte

  • ve městě Plzni: 960 bodů

  • mimo město Plzeň: 0 bodů


 1. Místo trvalého pobytu nebo bydliště dítěte v městském obvodě

  • v městském obvodu mateřské školy, příp. detašovaného pracoviště: 160 bodů

  • mimo městský obvod mateřské školy: 0 bodů


 1. Doklad o bydlišti ve městě Plzni

  • trvalý pobyt: 80 bodů

  • nájemní smlouva: 80 bodůVěk dítěte (max. 687,3 bodu)


Věk dítěte je vždy počítán k 31. 12. 2015

 1. Věková skupina

  • předškoláci (pětiletí nebo šestiletí): 640 bodů

  • čtyřletí a tříletí: 320 bodů

  • dvouletí: 0 bodů


 1. Rok věku dítěte

  • čtyřletí, šestiletí: 40 bodů

  • dvouletí, tříletí, pětiletí: 0 bodů


 1. Den věku dítěte v roce

  • za každý den k 31. 12. 2015: 0.02 bodu
Sourozenec (max. 20 bodů)Kritérium bude zohledněno pouze u dětí, které dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2015 (pokud dítě nedosáhne věku 3 let do 31. 12. 2015, nebude se váha sourozence při přijetí zohledňovat).

 1. Sourozenec

  • již navštěvuje MŠ, kam je přihláška podaná (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2015): 20 bodů

  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam je přihláška podaná: 0 bodůZávažná individuální situace dítěte (není bodově hodnoceno)


Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ (nepříznivá sociální nebo zdravotní situace rodiny, pěstounská péče apod. – lze prokázat např. potvrzením o poskytnutí dávky v hmotné nouzi...). Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.


 1. Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ

  • není bodově hodnoceno


Termíny správního řízení k přijímání dětí do 5.MŠ pro školní rok 2015- 2016 ke stažení zde