Informace k otevření MŠ | 5. mateřská škola Plzeň

Informace k otevření MŠ

Vážení rodiče,

 

věnujte prosím pozornost následující informaci k otevření 5. MŠ od 12. 4. 2021

 

5. MŠ : provozní doba od 12. 4. 2021 do odvolání  

               2.třída: 6.00 – 16.30

            3.třída: 7.00 – 16.00 (Berušky + Čmeláci)

4.třída: 7.00 – 16.00

5. třída: 6,30 - 16,00 hod.

 

Docházka do MŠ je pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci, a děti s OŠD).

Z důvodu ukončení nouzového stavu se k docházce mohou přihlásit i mladší děti, a to pouze rodičů, kteří pracují IZS  (rodič doloží dokladem od zaměstnavatele)

Přihlášené děti budou rozděleny do skupin max po 15ti dětech. Děti ze 4. třídy budou rozděleny i do jiné třídy (skupiny). Skupiny se nebudou míchat.

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Důležité: učitelky a zaměstnanci v MŠ budou mít povinnou ochranu úst a nosu

                 do MŠ nebudou vstupovat cizí osoby, rodiče nebudou vstupovat do tříd

                 děti v MŠ budou bez roušek a respirátorů

                 děti se 2x týdně budou povinně testovat AG testy (Po, Čt)

 

Počítejte s dostatečnou časovou rezervou (cca 25 minut) pro testování Vašeho dítěte. Až po vyhodnocení testu (neg.) je možné předat dítě učitelce do třídy a odejít do práce.

Testování budou provádět zákonní zástupci nebo pověřené osoby, které budou mít od zákonného zástupce písemné pověření k testování dítěte.

 Děti, které COVID prodělaly, nebudou testovány. Tuto skutečnost rodič doloží čestným prohlášením (syn (dcera) prodělal(a) onemocnění COVID v době…).

……………………………….

 

RODIČE nyní písemně odpoví na tento mail nejpozději do zítra 8. 4. 2021 do 10.00h, zda jejich dítě bude od 12. 4. 2021 do MŠ docházet.

Jméno dítěte………………………

Dítě je předškolák (ano-ne)  nebo dítě rodiče pracujícího v IZS (ano-ne)

V MŠ bude dítě vždy od……………….  do ……………………. hodin

 

………………………….

 

Skutečnost, že budou MŠ v okrese Plzeň-město otevřené , zatím neznám. (Dozvím se stejně jako vy z medií).

 

V Plzni dne 7. 4. 2021

 

  

 

Bc. Renáta Soukupová

Zelenohorská 25

326 00  Plzeň

IČo 709 406 73

Mail: soukupovare@ms5.plzen-edu.cz

Tel: 724 147 488