Distanční výuka předškoláků a předškoláků s OŠD | 5. mateřská škola Plzeň

Distanční výuka předškoláků a předškoláků s OŠD

 Distanční výuka předškoláků a předškoláků s odkladem ŠD

Od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny
mateřské školy, zahajujeme distanční výuku
 předškoláků a předškoláků s odkladem ŠD.

Distanční výuka bude probíhat formou zaslaných úkolů 1x týdně na e-mail rodičů.

Úkoly budou současně uveřejněny na stránkách mateřské školy (www.ms5.plzen) v záložce Pro předškoláky. 

Pro předškolní děti je tato výuka povinná, pro mladší děti dobrovolná.

Splněné úkoly je nutné doložit – vypracované pracovní listy a obrázky ukládejte do desek, ty předáte, až bude MŠ v normálním provozu. Z aktivit a činností bude nutné pořídit foto či video dokumentaci dle zadání úkolu. To je možné posílat zpět mailem:

3. třída:   5.ms.berusky@seznam.cz

4.třída:    5.ms.cvrcci@seznam.cz

5.třída:    jsou  ve spojení s učitelkou

V případě, že se nebude Vaše dítě distanční výuky účastnit, musí rodiče dítě řádně písemně omluvit.

Máte-li problém s tiskem dokumentů k výuce, je možné si materiály vyzvednout v MŠ po předchozí telefonické domluvě s učitelkami ze třídy v domluvený den v MŠ.

Věříme, že se do distanční výuky zapojíte a bude Vás učení bavit 😊

Děkujeme za ochotu a spolupráci všem našim rodičům.