Školné za březen 2021 | 5. mateřská škola Plzeň

Školné za březen 2021

Vážení rodiče,


v měsíci březnu byla MŠ uzavřená. 
Školné za březen se nebude vracet, bude převedené jako platba za duben.

Moc všechny pozdravujeme