Platba plavání | 5. mateřská škola Plzeň

Platba plavání

Platba plavání:

částku 1250,- Kč za 1. pololetí zasílejte na č. ú. 54337311/0100

do 30.9. 2022

Do poznámky napište jméno dítěte + plavání

DĚKUJEME!!!